Stakeholder Management Award is de nieuwe naam voor de Reputatie Management Award die sinds 2013 wordt uitgereikt. Reputaties worden geschaad als de organisatie de belangen van bepaalde stakeholders veronachtzaamt of met voeten treedt. En de enige manier om de reputatie significant en aantoonbaar te verbeteren is in onze ervaring door wederzijds lonende relaties met alle relevante stakeholders op te bouwen en te onderhouden. We kunnen onze reputatie dus niet managen, maar wel bij onze stakeholders verdienen. Daarom vonden we de nieuwe naam beter passen bij de visie op holistisch stakeholderreputatiemanagement die aan deze award ten grondslag ligt.