Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is in 2013 opgericht door chirurg Jan van Bodegom. Hij vond dat de zorg voor borstkankerpatiënten in Nederland goed geregeld is, maar dat het emotioneel en functioneel nog beter kon. Dat resulteerde in het eerste in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis dat zorg verleent alsof het om je eigen moeder of dochter gaat. Alle medewerkers zijn getraind in een cliëntgerichte benadering, van behandeling tot en met de nazorg. De snelle diagnose en persoonlijke benadering leiden tot een extreem hoge klanttevredenheid (9,7). Dit komt zonder twijfel doordat de identiteit, positionering en afgeleide dienstverlening niet alleen vóór maar ook mét de patiënten is ontwikkeld. Het is vooral deze co-creatie met de belangrijkste stakeholders die de jury deed besluiten dit bijzondere ziekenhuis voor de award te nomineren.

Co-creatie met patiënten

De identiteit, positionering en afgeleide dienstverlening van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zijn, zoals gezegd, samen met patiënten ontwikkeld. Honderden patiënten werden geïnterviewd en mede op basis daarvan is de positionering bepaald. Deze werd vervolgens door de medewerkers vertaald naar de praktijk, niet alleen naar gedrag maar ook naar de inrichting van het ziekenhuis. Met het interviewen van de ervaringsdeskundigen en de overtuiging van het team is een concept ontwikkeld om de beste borstkankerzorg te leveren aan zoveel mogelijk patiënten en een voorbeeld te zijn voor collega's in de zorg.

Kernwaarden

Op basis van de co-creatie met patiënten en ervaringsdeskundigen zoals familieleden, zijn driel kernwaarden gedefinieerd: 'Attent', 'Bevlogen' en 'Hoogwaardig'. Dat heeft ertoe geleid dat alle medewerkers zich bij de ontwikkeling van het beleid, het nemen van beslissingen en de samenwerking eigenlijk nog maar één vraag stellen: is dit beter voor de patiënt? En dat zij elkaar hier ook altijd laagdrempelig op aan kunnen spreken. Concreet betekent het onder meer dat:

  • De patiënt in alle processen centraal staat. In het Monro-ziekenhuis wordt alleen iets doorgevoerd als (ook) de patiënt er iets mee opschiet
  • Het ziekenhuis 24/7 bereikbaar is. Als je belt, krijg je nooit een bandje te horen, maar word je direct te woord gestaan door iemand die je verder helpt
  • Het ziekenhuis sneldiagnostiek biedt – binnen 24 uur onderzoek en uitslag
  • Alle specialisten de tijd nemen voor persoonlijke aandacht (een consult met een chirurg duurt geen 10 maar 40 minuten)
  • Alle kamers ruim zijn opgezet met een tweepersoonsbed en eigen badkamer, zodat er altijd een naaste kan blijven slapen

Hiermee toont het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis aan dat de zorg ook écht anders kan. Het ziekenhuis bouwt nu verder aan de versterking en uitbreiding van het concept. Door continu te luisteren naar de patiënten en hen actief te vragen naar hun mening, kreeg de co-creatie met patiënten en ervaringsdeskundigen het karakter van een continue verbetercyclus.

Overige stakeholders

Het Alexander Monro ziekenhuis trekt steeds meer de aandacht in het zorgveld door haar extreme klantgerichtheid, uitzonderlijk hoge klanttevredenheid en aandacht voor de inrichting van het ziekenhuis als integraal onderdeel van de 'healing environment'. Het ziekenhuis juicht deze aandacht toe en deelt de opgedane ervaring en kennis op uiteenlopende wijze met stakeholders. Onder meer door het geven van na- en bijscholing aan huisartsen, het delen van ervaringen en kennis via de sociale media en optredens in de media rond het thema borstkanker. Daarnaast worden er open dagen, scholingen en rondleidingen voor zorgverleners georganiseerd en wordt het ziekenhuis opengesteld als ruimte die te gebruiken is door de beroepsgroep.

Resultaten

Dat deze patiëntgerichte zorg wordt gewaardeerd door de patiënten blijkt onder andere uit het feit dat het borstkankerziekenhuis een 9,7 gemiddeld scoort op Zorgkaart Nederland. Het ziekenhuis werd daarnaast vorig jaar door de Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) uitgeroepen tot meest patiëntvriendelijk kliniek en ontving in juli 2015 voor de tweede achtereenvolgende keer het Roze Lintje van Borstkankervereniging Nederland voor patiëntgerichte zorg. Bovendien behoren de klinische resultaten van het ziekenhuis tot de top 5% van Nederland (NBCA/DICA). Tegelijkertijd fungeert het ziekenhuis als gamechanger binnen het zorgveld, door andere zorgverleners te inspireren en uit te dagen. Het Alexander Monro bewijst dat zorg zelfs in Nederland nog veel beter kan.