Beoordelings-criteria

Beoordelingscriteria op aflopende volgorde van belangrijkheid

1. ACCOUNTABILITY Bewijslast van het effect van het gevoerde stakeholderbeleid (heeft dit aantoonbaar het gewenste effect opgeleverd?) 

2. SENCE OF URGENCY Mate waarin het stakeholdermanagement bij de directie/bestuur/commissarissen op de kaart is gezet (bijvoorbeeld door een burning platform of policy window) en de mate van borging van het stakeholderbeleid bij het management (is er een bestuurder die alle stakeholderverwachtingen overziet?). 

3. LANGETERMIJNVISIE Mate van consistentie en samenhang tussen de corporate strategie, merkbelofte, communicatie en stakeholdermanagement (in hoeverre maakt de organisatie waar wat ze de stakeholders belooft?). 

4. VAKMANSCHAP Professionaliteit van het stakeholdermanagement (de kanalen en middelen die worden ingezet en de methoden die worden gebruikt om de stakeholderbelangen te monitoren, prioriteren en implementeren) en de frequentie en intensiteit van de contacten met de stakeholders (stakeholder-bijeenkomsten, individuele gesprekken en peilingen). 

5. CORPORATE GOVERNANCE Mate waarin de verwachtingen van de stakeholders worden meegewogen bij belangrijke beslissingen en de communicatie van de organisatie. 

6. INNOVATIVITEIT Vooruitstrevendheid en onderscheidenheid van het stakeholdermanagement ten aanzien van haar sector/peers. 

7. KWETSBAARHEID Mate van transparantie van de organisatie bij het delen van dilemma’s, het oppakken van tegenspraak en het sluiten van compromissen. 

8. MULTISTAKEHOLDERBENADERING Breedte van het stakeholderbeleid (de inclusie van andere groepen dan alleen klanten, medewerkers en aandeelhouders).